Loạt Poster tuyệt mỹ của Thanh Xà Bạch Xà


Pháp Hải (Lý Liên Kiệt)

Bạch Xà (Huỳnh Thánh Y)

Thanh Xà (Thái Trác Nghiên)

Hứa Tiên (Lâm Phong)

Tuyết Yêu (Từ Nhược Tuyên)

Published by

bhdfilmfan

A Blog for BHDfilm' fans

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s